VEDO -VEDO [2019]

Tracklist:

[3:23] 01. Vedo - Focus On You
[2:49] 02. Vedo - Hennessy & U
[3:11] 03. Vedo - Do It Nasty
[2:56] 04. Vedo - Take It There
[2:59] 05. Vedo - Put It Up
[4:43] 06. Vedo - No More
[2:28] 07. Vedo - Semi-Gun
[3:19] 08. Vedo - Truth Is
[3:21] 09. Vedo - Seasons
[3:05] 10. Vedo - Pull Out
[2:47] 11. Vedo - U Turn
[4:02] 12. Vedo - Sex Playlist


Download